ramka Liść Liść

Czy podawać dziecku wodę z kranu?

Woda kranowa wzbudza liczne kontrowersje zarówno wśród mam, jak i wśród autorów artykułów zamieszczanych w internecie. Duża część internautek obawia się podawania dzieciom wody z kranu, nawet po przegotowaniu, głównie ze względu na dwa czynniki.

Po pierwsze obawiają się, że woda w ich domach nie została gruntownie przebadana i zawiera szkodliwe substancje, których nie pozbędą się nawet gotując wodę. Mają również obawy, że tak jak w przypadku wód mineralnych czy wody oligoceńskiej, zawiera ona zbyt dużo związków żelaza, które mogłyby uszkodzić nerki dziecka. Niemniej jednak istotna część opinii jest przychylna piciu wody kranowej ze względu na to, że jest ona regularnie badana, a po jej przegotowaniu uzyskujemy gwarancję, że nie wpłynie negatywnie na zdrowie. Rozwiązanie to, jest postrzegane jako ekonomiczne, z tego powodu ma swoich zwolenników.

Opinie internautów komentuje:

1) Powszechna opinia:

Nie należy w ogóle obawiać się podawania dzieciom przegotowanej wody z kranu

Opinie internautów: normy sanitarno-chemiczne dla wód butelkowanych są podobne jak dla każdej innej wody przeznaczonej do spożycia, a więc również dla wody z kranu. Żadna z nich nie ma bakterii chorobotwórczych

Komentarz eksperta: Mit

Woda z kranu jest wodą uzdatnioną do picia i w sensie formalnym można ją pić. Ale… wody butelkowane mają bardziej restrykcyjne wymagania odnośnie obecności bakterii czy potencjalnie niebezpiecznych substancji takich jak bar, kadm, miedź, ołów czy azotyny. Produkty powstające w trakcie uzdatniania wody kranowej nie są zupełnie nieistotne dla zdrowia. Poza tym sieć wodociągowa nie zawsze jest najlepszej jakości, dlatego zwłaszcza w przypadku szczególnie wrażliwych grup (jak niemowlęta czy kobiety w ciąży), nie jest zalecana woda z kranu. Jeżeli nie mamy innej możliwości, i podajemy wodę z kranu, to zawsze powinniśmy upewnić się, jaki skład ma woda – np. oddając próbkę do badania w stacji sanitarno-epidemiologicznej lub sprawdzając u dostawcy wody pitnej (przedsiębiorstwo wodociągowe).

2) Powszechna opinia:

Nie należy podawać dzieciom nawet przegotowanej wody z kranu

Opinie internautów: jest to twarda woda, która sprzyja powstawaniu kamieni w nerkach, może więc uszkodzić dziecku nerki

Komentarz eksperta: Fakt

Przegotowanie wody z kranu może ją pozbawić zanieczyszczeń bakteryjnych, ale nie pozbawi niezdrowych zanieczyszczeń chemicznych, których stężenie po odparowaniu może się tylko zwiększyć

3) Powszechna opinia:

Przegotowana woda z kranu jest tak samo, a może nawet zdrowsza niż woda oligoceńska

Opinie internautów: Jakość wody oligoceńskiej nie jest kontrolowana w takim stopniu, jak wody wodociągowej. Woda oligoceńska pozostawiona na dłużej niż 12 godzin w temperaturze pokojowej może stanowić zagrożenie dla zdrowia, ponieważ łatwo rozmnażają się w niej glony i bakterie

Komentarz eksperta: Mit

Zbadana, pewna, wolna od zanieczyszczeń woda oligoceńska jest zdrowa, aczkolwiek należy przechowywać ją we właściwy sposób (najlepiej w lodówce) i przy przechowywaniu dłuższym niż 24 h przed wykorzystaniem warto ją przegotować. Warto także sprawdzić jej skład fizykochemiczny w instytucji, która odpowiada za administrowanie danym ujęciem wody oligoceńskiej. Woda dla niemowląt i małych dzieci powinna być niskozmineralizowana (do 500 mg/l), niskosodowa (<20mg/l), niskosiarczanowa (<20mg/l), o zawartości fluorków nie przekraczającej 0,7 mg/l oraz niskiej zawartości azotanów i azotynów. Zarówno woda z kranu jak i oligoceńska może zawierać wyższe stężenia tych substancji, a woda kranowa dodatkowo zawiera także produkty będące pochodną jej uzdatniania.

4) Powszechna opinia:

Nie można podawać nieprzegotowanej wody z kranu

Opinie internautów: Z kranu płynie woda pochodząca z zanieczyszczonych rzek. Woda wodociągowa zawiera związki chemiczne będące pozostałością po jej dezynfekcji oraz zanieczyszczenia z rur

Komentarz eksperta: Fakt

Wodę z kranu przeznaczoną do bezpośredniego spożycia lepiej przegotować, gdyż instalacja wodociągowa (zwłaszcza w starszych budynkach) nie zawsze jest najlepszej jakości. Dotyczy to w szczególności sytuacji, kiedy chcemy podać ją dziecku.

Organizator

Patroni i partnerzy

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Bliżej przedszkola